Momskalkulator

Første side  Forrige side  Neste side

 

Helt til høyre i linjen med ikoner finner du en momskalkulator. Denne har vi laget for at du på en

enkel måte kan legge til og trekke fra momsen på de beløpene du regner ut. Slik ser momskalkulatoren ut:

 

  clip0038

 

Mva. sats:  Her skriver du hvor mange prosent moms du skal beregne.            

 

Beløp : Her skriver du inn det aktuelle beløpet du vil ha utregninger for.

 

Velg Mva. : Her bruker du radioknappene til å registrere om det beløpet du har skrevet inn er

med (inkl. Mva.) eller uten (ekskl. Mva.) moms.

 

Trykk på knappen Regn ut, og momskalkulatoren regner ut hva det aktuelle beløpet blir uten

moms, hvilket beløp momsen utgjør og hva beløpet blir med moms.